Форум за Незалежнасьць

Форум за Незалежнасьць яднае аматараў і экспэртаў у справе выпрацоўкі канцэпцыі беларускай дзяржаўнасьці й незалежнасьці. Форум мадэруе Інстытут Дзяржаўнасьці й Дэмакратыі.

Вы не ўвайшлі.

#1 2013-07-11 15:44:13

admin
Вядоўца
Зарэгістраваны: 2008-01-24
Паведамленьняў: 87

В. Вячорка. Бугальтарская тэрміналёгія. Накіды да заняткаў

НЕКАТОРЫЯ ТЭРМІНЫ
ажыццяўляецца = зьдзяйсьняецца = робіцца
брута, нэта
бэнэфіцыяр
взнос = узнос, заплата, рата
вкладчик = укладнік (не ўкладальнік!)
выдача = выданьне
до востребования = да патрабаваньня
договор = дагавор, умова, дамова
дэбет і крэдыт рахунку
заклад = застава
износ = зношваньне
итог = зьлічво
итого = разам
итоговая сумма = выніковая сума
итоговый расчет = выніковы разьлік
командировка = службовая выправа, выпраўленьне (працэс)
контрольный корешок = кантрольны хрыбток (РБС дае "карашок")
лицевой счет = асабовы рахунак
местонахождение = разьмяшчэньне
обязательство = абавязак, абавязаньне, абавязнасьць
обязуется = абавязуецца
овэрдрафт, лізінг
остаток: "пры нулявой рэшце рахунак будзе зачынены" замяніць на  "рахунак з нулявой рэштай мае быць закрыты"
платеж = выплата
плательщик = платнік
платнік, выплатнік
покупка = купля
працэнтавая стаўка
предоставить = даць, падаць, надаць
рассрочка = раты, рата
РКО (расходныя кассовый ордер) = ВКО (выдатковы касавы ордэр)
следствие = наступства
смета = каштарЫс
таварна-транспартная накладная = ТТН
у выпадках, усталяваных заканадаўствам = у выпадках, вызначаных заканадаўствам
указанный = названы
учет = падлік

ДЗЕЕПРЫМЕТНІКІ
текущий счет = бягучы, актуальны (значэньне эл. лічыльніка), гэты (год)
действующий = дзейны, які дзейнічае
непреодолимый (-ая сила, форс-мажор) = неадольная сіла
документ, удостоверяющий личность = пасьведчаньне асобы
предоставляемые услуги = нададзеныя паслугі
причитающиеся платежи = належныя выплаты
имеющаяся задолженность = наяўная запазычанасьць
требуемая сумма = патрабаваная сума
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств = зваротлівасці (зьвяртальнасьці) зваротных
будущий, предстоящий = будучы, наступны, належны

АГУЛЬНАЯ ЛЕКСЫКА
данный = гэты
данные = зьвесткі
настоящим = гэтым
заключылі сапраўдную дамову ў наступным = заключылі гэтую  дамову пра наступнае
в дальнейшем = надалей
экземпляр = асобнік
наследник = спадкаемца
данная статья = гэты артыкул
настоящий договор = гэтая дамова

УНІКАЕМ ПРЫНАЗОЎНІКА "ПА"
по акту = паводле акту
по адресу = пад адрасам
налічаныя па ўкладу працэнты = налічаныя на ўклад працэнты
нести за свой счет расходы по содержанию = утрымліваць маёмасьць сваім коштам

Offline

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson